Rổ Bít HS003-SB

 	

Rổ Bít HS003-SB

Rổ Bít HS003-SB

Giá bán:  Liên hệ

CHI TIẾT


Kích thước (External)
610 x 420 x 190 mm ± 10 mm