Rổ Hở HS005-SH

 	

Rổ Hở HS005-SH

Rổ Hở HS005-SH

Giá bán:  Liên hệ

CHI TIẾT


Kích thước (External)
610 x 420 x 390 mm ± 10 mm