Bánh Xe Nhựa

 	

Bánh Xe Nhựa

Bánh Xe Nhựa

CHI TIẾT

1) Chất liệu: Nylon wheel 
2) Đặc điểm: 4",5",6",8" 
3) Đường kính bánh xe: 100*50mm,200*50mm,150*50mm 
4) Tải trọng: 240kg,300kg,400kg,500kg mỗi bánh