Pallet Nhựa P111112_TTBK

 	

Pallet Nhựa P111112_TTBK

Pallet Nhựa P111112_TTBK

CHI TIẾT

->Kích thước 1100x1100x120 mm

->Tải trọng động 800 kg

->Tải trọng tĩnh 2400 kg