CẦU DI CHUYỂN LÊN CONTAINER

 	

CẦU DI CHUYỂN LÊN CONTAINER

CẦU DI CHUYỂN LÊN CONTAINER

Giá bán:  Liên hệ

CHI TIẾT

SPECIFICATIONS

Model

Capacity£¨Kg)

Platform Size£¨mm)

A

B

C

D

E

F

G

H

J

I

DCQY6t-0.4

6000

6000

3000

1000

300

10300

1800

2100

1200

1600

400

DCQY8t-0.4

8000

6000

3000

1000

300

10300

1800

2100

1200

1600

400

DCQY10t-0.4

10000

7000

3000

1000

300

11300

1800

2100

1200

1600

400